Extern

Bani europeni pentru mai multe companii din România

Vești bune pentru mai multe companii din România. Se dau fonduri europene și ajutoare de stat de până la 1 miliard de euro. Sunt vizate sectoarele economice cel mai grav afectate de criza de coronavirus.
Sunt ultimele luni în care Uniunea Europeană (UE) și Guvernul României pun la dispoziție fonduri de până la 1 miliard de euro pentru susținerea financiară a afacerilor din sectoare cheie ale economiei care doresc să realizeze investiții pentru dezvoltarea business-urilor, cât și ajutorarea sectoarelor afectate de criza COVID-19, prin posibilitatea obținerii de sprijin financiar sub formă de fonduri nerambursabile sau ajutoare de stat, se arată într-un comunicat de presă REI Finance Advisors.

Cu o alocare între 150 milioane de euro și posibilitatea unei suplimentări la 500 milioane de euro (POR 2.2), circa 80 milioane de euro (POIM 6.4) și 313 milioane de euro (HG 807/2014), companiile interesate de finanțare pentru proiecte de investiții pot accesa fonduri de sute de milioane de euro pentru dezvoltarea business-urilor, vizate fiind atât start-up-uri, IMM, cât și companii mari.

Hotelierii, companiile cu activități în construcții sau producție pot accesa fonduri europene pentru investiții de până la 6 milioane de euro în următoarele două luni.

Companiile cu activitate în construcții, depozitare/logistică, în industria hotelieră sau producție pot aplica pentru obținerea de fonduri europene de până la 6 milioane de euro prin intermediul Axei de Finanțare 2.2, parte a Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

“Ultima perioadă a reprezentat o adevărată provocare pentru mediul de business românesc, însă există soluții pentru depășirea acesteia, prin investiții realizate cu sprijinul UE. Sunt ultimele luni în care se pot depune proiecte pentru Axa de Finanțare 2.2, parte a POR 2014-2020, întrucât contractele de finanțare se vor semna până cel târziu la 31.12.2020, fiind o sesiune fulger, pe o procedură mult simplificata față de cele anterioare. În contextul în care alocarea de 150 milioane euro se poate suplimenta până la 500 milioane euro, iar următoarele fonduri europene vor fi disponibile abia în 2021-2022, recomandăm companiilor care doresc să solicite aceste granturi să demareze pregătirea proiectelor, sa depună aceste proiecte riguros pregătite și cu sprijinul unui consultant specializat, în așa fel încât proiectul să beneficieze și de un punctaj competitiv și să fie depus chiar în primele zile de la deschiderea sesiunii, pentru a-și maximiza șansele de succes”, a declarat Roxana Mircea, fondator și partener al companiei de consultanță REI Finance Advisors, specializată în servicii profesionale pentru atragerea de fonduri europene și ajutoare de stat destinate companiilor cu activitate pe piața din Romania.

Pe 14 mai, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a publicat ghidul consultativ pentru prioritatea de investitii 2.2 “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, pentru investiții în toată țara, cu excepția zonelor București – Ilfov.

Domenii eligibile pentru finanțare
Solicitanții eligibili sunt societățile cu minimum 1 an fiscal integral de activitate și profit înregistrat în 2019, care doresc investiții atât în mediul urban cât și rural. În cazul investițiilor pentru mediul rural, fondurile pot fi solicitate numai de către companii mijlocii, cu o medie de peste 50 angajati în ultimii doi ani fiscali.

În cadrul Axei Prioritare 2 a POR 2014-2020 se finanțează atât crearea unei noi unități de producție/prestare servicii, extinderea capacității unei unități existente, cât și diversificarea producției unei unități existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate. Nu sunt eligibile însă activități de renovare a clădirilor existente.

Printre domeniile eligibile se numără companiile care doresc să acceseze fonduri europene pentru:

Activităti de construcții (se pot achizitiona și utilaje);
Activități de depozitare;
Asistență medicală și stomatologică;
Colectarea și procesarea de deșeuri;
Confecții textile, încălțăminte, marochinărie;
Fabricarea de echipamente electronice;
Hoteluri și alte facilități de cazare;
Industria lemnului, procesare de baza și fabricarea de mobilier;
Posturi radio și TV;
Producție publicitară;
Programare și consultanță în IT, portaluri web;
În aceste cazuri, aplicantul nu trebuie obligatoriu să deruleze deja activitatea respectivă, nu se punctează un istoric de activitate, ci durata de existență a societății.

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale – lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI), achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe sau achiziționarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare.

“La depunerea proiectului societatea trebuie sa dețină terenul liber de sarcini, intabulat și să prezinte un deviz general. În cazul acestei axe de finanțare nu se mai solicită foarte multe documente la depunere, cum este cazul Certificatului de urbanism, Decizia Etapei de incadrare de la Mediu etc, ceea ce poate constitui un avantaj în rapiditatea depunerii documentelor necesare de către companiile interesate”, a adăugat Roxana Mircea.

Programul Operațional Regional – POR 2014-2020 este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.

POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și a fost adoptat de Comisia Europeană pe data de 23 iunie 2015. Obiectivul său general este creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Ajutoare de stat de peste 313 mil. EUR pentru start-up-uri, IMM sau companii mari
Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția Generală Ajutor de Stat, a suplimentat în acest an bugetul alocat programului de finanțare HG 807/2014 destinat companiilor care solicită fonduri pentru investiții. Peste 313 milioane euro sunt disponibili atât pentru start-up-uri, IMM, cât și companiile mari, însă numai pentru proiecte a căror valoare depășește 1 milion de euro. În acest fel, companiile care solicită ajutor de stat prin Schema reglementată de HG 807/2014 pot obține până la 50% din valoarea totală a investiției, dar nu mai mult de 37,5 milioane euro.

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții inițiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru obținerea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor. Schema de ajutor de stat a fost instituită în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, valabil în perioada 01.07.2014 – 31.12.2020, cu modificările și completările ulterioare, și a Deciziei Comisiei Europene C (2014) 2240 final prin care a fost autorizată harta ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2014-2020. Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 4,5 milioane lei. Această valoare a fost determinată prin raportarea la o valoare echivalentă de aproximativ 1 milion euro (calculată la un curs de 4,5 lei/euro).

Termenul maxim pentru emiterea acordurilor de finanțare este 31.12.2020, ceea ce înseamnă că proiectele trebuie depuse cel mai târziu în luna iulie pentru a fi evaluate.

Fonduri nerambursabile pentru marii consumatori de energie
Uniunea Europeană alocă 60% fonduri nerambursabile, în valoare de cel mult 15 milioane EUR, destinate marilor consumatori de energie, prin axa de finanțare POIM 6.4. Fondurile se pot investi în dezvoltarea propriilor centrale de cogenerare de înaltă eficiență, ce ar oferi posibilitatea companiilor să își producă energia electrică și termică, necesare desfășurării activității și obține reduceri substanțiale în ceea ce privește consumul de energie.

Vizate de această finanțare sunt marile companii din domeniul producției de lactate, bere, industria alimentară, panificație, prelucrarea lemnului, industrie grea sau materiale de construcții, precum și alte companii clasificate ca fiind mari consumatori de energie.

Termenul de depunere al proiectului este 31.12.2020, însă proiectele trebuie pregătite cu minimum șase luni înainte întrucât realizarea studiului de fezabilitate și obținerea avizelor durează circa șase luni.

REI FINANCE ADVISORS și REI INTERNATIONAL, parte a REI Grup (reigrup.ro), sunt companii specializate în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor de investiții atât prin fonduri europene nerambursabile (Programul Operational Regional, Programul Operational Infrastructura Mare), cât și pe scheme de ajutor de stat.

sursa