Actualitate

Ce modificări aduc noile prevederi din Codul Muncii

Cele două noi tipuri de contracte care vor fi introduse în Codul Muncii sunt contractul de muncă la „cerere” și cel „cu mai mulți angajatori și un singur angajat”.

Proiectul legislativ a fost votat în Senat și urmează să fie adoptatt și de către Camera Deputaților. Scopul noilor tipuri de contracte este de a avea o piață a munci mai flexibilă și de a oferi mai multe posibilități angajaților români.
Inițiatori noului proiect de lege susțin că „se simte nevoia de autonomie în desfăşurarea activităţilor, angajaţii percep de asemenea nevoia să îşi organizeze programul de lucru pentru a putea susţine, în paralel, două servicii”.
Contractul de muncă „la cerere”

Acesta reprezintă contractul în baza căruia angajatul muncește pentru și sub autoritatea angajatorului, la solicitarea acestuia, în zilele și intervalul orar alese de către salariat, cu condiția unei înștiințări în scris a angajatului în termenul stabilit în contract. Termenul nu poate fi mai mic de două zile lucrătoare anterioare începerii de către salariat a activității pentru care este solicitat.

Angajatorului îi revine obligația de a garanta în plată salariul aferent numărului de ore prestate de către salariat, dar nu mai puțin de salariul pentru un număr de cel puțin 32 de ore/lună
Cei angajați cu contract „la cerere” vor avea aceleași drepturi cu cei angajați cu normă întreagă, în condițiile prevăzute de lege și de contractele colective de muncă aplicabile.

În trecut, acest tip de contract putea fi folosit doar în domenii precum agricultura, vânătoarea și servicii anexe, organizarea de expoziții, târguri și congrese sau publicitate și activități recreative sau distractive, însă, articolul care prevedea acest lucru a fost eliminat din proiect.

sursa