Social

Cine este Isus pentru tine?

Cine este Isus pentru tine?

Ți-ai predat tu toată inima și viața ta Lui ca El să fie Domnul și Meșterul tău, sau este El doar o jertfă pentru păcate pentru tine?

Nu poți sluji la doi stăpâni
O persoană nu poate sluji la doi stăpâni, căci îl va iubi pe unul și-l va urâ pe celălalt. (Matei 6:24) Nu poți sluji atât lui Dumnezeu, cât și lui Mamona (lucrurilor lumii). O persoană poate separa credința de restul vieții sale, dar atunci ei doar „se joacă de-a biserica” duminică și trăiesc ei înșiși în restul timpului. Crezi că Dumnezeu va fi mulțumit cu asta? Nu crezi că Isus vrea ca tu să-I dai și inima și viața total Lui? Atunci El poate veni și locui acolo și poate avea părtășie cu tine. Dar când o persoană continuă să țină la ceva de pe pământ, acea persoană Îl împiedică pe Isus să intre și să domnească pe tronul inimii sale.

Isus a spus: „Dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” Ioan 3:3. Un tânăr care nu simte că credința este relevantă sau valoroasă nu este născut din nou. Dacă nu suntem născuți din Duhul de sus, înțelegerea noastră nu poate vedea valoarea credinței sau vreo relevanță între credință, carieră și celelalte interese ale noastre. Dar când o persoană este născută din lucrurile de sus, toate lucrurile devin noi, inclusiv viața spirituală, iar inima lor primește ochi luminați ca să vadă viața complet diferit.

Noi avem timp doar pentru lucrurile pentru care ne facem timp. Isus a spus: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra.” Matei 6:33. Când cauți lucrurile din lume în pofida Împărăției lui Dumnezeu, atunci servești stăpânului greșit. Binecuvântarea lui Dumnezeu nu poate fi peste lucrarea ta pământească când tu îți cauți folosul propriu peste Împărăția lui Dumnezeu.

O viață cu Dumnezeu
O viață cu Dumnezeu trebuie să fie pe primul și cel mai înalt plan. Dumnezeu se va îngriji de toate celelalte aspecte ale vieții noastre, inclusiv de cariera noastră, chiar dacă lucrurile nu vor merge mereu așa cum ni le-am imaginat noi. În mâinile lui Dumnezeu totul este așa cum trebuie să fie, iar viața noastră devine binecuvântată și roditoare și noi trăim fiecare zi în părtășie cu Isus. Pe cealaltă parte, cei care sunt molatici în râvna lor pentru Isus, vor fi scuipați din cura Lui. (Apocalipsa 3:16), căci El este zelos în dragostea Lui pentru toți cei care sunt ai Lui.

Cu siguranță că pot fi multe distrageri în viață, dar este posibil să formezi o conexiune cu Isus chiar în mijlocul la toate acestea! Noi nu trebuie să așteptăm ca să ajungem la liniște ca să ne putem ruga Lui. Ci, noi putem avea o legătură personală cu El și ne putem ruga Lui mereu, în fiecare situație, știind, în credință, că El locuiește în inima noastră.

Din natură, noi tindem să ne compartimentăm viața: asta e muncă, asta e joacă și ce a mai rămas (dacă a mai rămas ceva) este timp pentru lucrurile spirituale. Dar Isus vrea să fie o parte din fiecare aspect al vieții noastre: munca noastră, joaca noastră și toate celelalte. Este Isus Domnul vieții noastre, sau altceva? El nu se va mulțumi cu nimic altceva decât să fie Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților.

Alege azi cui vrei să-i slujești!
sursa