Actualitate

Codul Muncii permite luarea concediului nefolosit din 2021

Românii au sesizat că nu și-au consumat cele 20 de zile minime de concediul în 2021. Astfel, legea le permite angajaților să-și folosească respectivele zile rămase până la jumătatea anului curent.
La începutul anului 2023, angajații români s-au confruntat cu situația în care au rămas cu zile de concediu din anul 2021. Pentru a nu le pierde, statul le permite salariaților să se folosească de acele zile de odihnă până la jumătatea anului curent.

Așadar, Codul Muncii prevede că zilele de concediu neefectuate în anul 2021 se pot lua până pe 30 iunie 2023.
Legislația „concediilor de muncă” din Codul muncii prevede drepturile salariaților din România.

Potrivit „Art. 144. Intangibilitatea dreptului la concediu de odihnă s-au stabilit următoarele drepturi pentru salariații din România:

(1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților.

(2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări.

Potrivit Art. 146. Efectuarea și compensarea concediului de odihnă s-au stabilit următoarele:

(1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.

(2) În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.

(3) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă”, se arată în textul de lege
Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor”, mai scrie în Codul muncii.

sursa