Actualitate

Comuna Băsești, sub îndrumarea primarului Călăuz Ioan, în fruntea dezvoltării locale

Într-o încercare de a aduce un plus de calitate vieții locuitorilor săi, primarul Călăuz Ioan și echipa sa au demarat o serie de proiecte de importanță vitală pentru comunitatea din Băsești.

1. Reabilitare Dispensar Medical Uman

Unul dintre proiectele mult așteptate este reabilitarea dispensarului medical uman din Comuna Băsești. Acest proiect, în valoare de 2.500.000 lei, a fost aprobat și finanțat prin Compania Națională de Investiții (CNI). Dispensarul va fi echipat cu cabinete medicale, stomatologie și farmacie, asigurându-se astfel accesul la servicii medicale de calitate pentru locuitorii comunei.

2. Centrală Electrică Fotovoltaică

Un alt proiect de mare anvergură este implementarea unei centrale electrice fotovoltaice în comuna Băsești. Acest proiect, aprobat de Ministerul Energiei cu o valoare de 2.583.000 lei, va asigura consumul propriu al comunei, inclusiv pentru sediul primăriei, școală, dispensar și iluminatul public. Economia estimată la bugetul local este de peste 250.000 lei anual.

3. Masa Sănătoasă pentru Elevi

Prima zi în care elevii Școlii Gimnaziale Băsești au primit masă caldă în cadrul Programului Național „Masa Sănătoasă” reprezintă un alt moment important pentru comunitatea locală. Acest program, susținut de primarul Călăuz Ioan, aduce beneficii semnificative pentru educația și sănătatea copiilor din comună.

4. Reabilitare Drumuri Agricole

Un alt proiect de mare importanță pentru comunitatea agricolă din Băsești este reabilitarea drumurilor agricole. Cu o finanțare de peste 6.000.000 lei, aproximativ 10 km de drumuri agricole vor fi reabilitate, facilitând astfel accesul agricultorilor la terenurile agricole din zonă.

5. Înființare Rețea Distribuție Gaz Metan

Un proiect major pentru comuna Băsești este înființarea unei rețele de distribuție a gazului metan. Cu trei etape distincte, acest proiect va aduce beneficii semnificative pentru locuitorii comunei, asigurându-le accesul la o sursă de energie eficientă și ecologică.

6. Digitalizarea Primăriei

În cadrul proiectului de digitalizare a Primăriei Băsești, cetățenii vor beneficia de acces rapid și online la plata impozitelor și taxelor, precum și la eliberarea certificatelor fiscale și a altor documente. Această inițiativă vine în sprijinul comunității, oferindu-le cetățenilor posibilitatea de a interacționa mai eficient cu autoritățile locale.

7. Educație și Siguranța Copiilor

Primarul Călăuz Ioan și-a manifestat preocuparea pentru siguranța copiilor din comunitate, organizând evenimente și programe educaționale pentru prevenirea riscurilor asociate utilizării excesive a internetului și promovând un stil de viață sănătos.

În concluzie, sub conducerea primarului Călăuz Ioan, comuna Băsești se află într-un proces continuu de dezvoltare și modernizare, aducând beneficii tangibile pentru toți locuitorii săi și contribuind la creșterea calității vieții în zonă.

Sub conducerea lui Calăuz Ioan, primarul dedicat și eficient al comunei Băsești, au fost realizate numeroase proiecte de dezvoltare și modernizare, aducând beneficii semnificative pentru întreaga comunitate.

Una dintre intervențiile majore a fost reabilitarea gardului la unitatea de învățământ școlar, școala cu clasele 1-8 din Băsești, oferind astfel un mediu mai sigur și mai plăcut pentru educația copiilor din comună.

De asemenea, primăria a fost complet reabilitată, construindu-se o nouă clădire cu etaj, transformându-se astfel într-una dintre cele mai moderne și funcționale primării din regiune.

În ceea ce privește infrastructura, sub conducerea lui Calăuz Ioan au fost deschise și asfaltate drumuri comunale, iar comuna beneficiază acum de apă și canalizare, cu o stație de epurare proprie. Iluminatul public este asigurat de lampi cu LED-uri, reprezentând o soluție modernă și eficientă din punct de vedere energetic.

Caminul cultural și biblioteca locală au fost, de asemenea, reabilitate și modernizate, devenind locuri de întâlnire și cultură pentru locuitorii comunei.

În plus, primarul Calăuz Ioan a fost în spatele construcției unei mănăstiri și a mai multor biserici în comună, contribuind astfel la viața religioasă și spirituală a comunității.

În domeniul educației, a fost construită o clădire after-school pentru copiii mici, iar școala veche a fost reabilitată. De asemenea, s-a construit un teren de sport sintetic, oferindu-le copiilor din Băsești posibilitatea de a practica sportul în condiții moderne și sigure.

Sub îndrumarea lui Calăuz Ioan, comuna Băsești a cunoscut o renaștere, iar eforturile sale au fost recunoscute de locuitori. El a fost mereu prezent în comunitate, luând inițiative pentru dezvoltarea acesteia și obținând un sprijin semnificativ din partea cetățenilor.

În concluzie, mandatul lui Calăuz Ioan ca primar al comunei Băsești a fost marcat de realizări remarcabile și de transformări pozitive, aducând prosperitate și bunăstare pentru locuitorii săi.