Politica

Document oficial! Sporuri salariale de pana la 85% din 1 martie pentru angajatii din..

S-a anuntat ca de la 1 martie sporurile salariale vor urca de pana la 85% de angajat

Spor de până la 85% din salariul de bază pentru condiţii de muncă deosebit de periculoase pentru:

 • personalul din cadrul direcţiilor de sănătate publică și al Institutului Național de Sănătate Publică care participă efectiv în aplicarea măsurilor de limitare a unor epidemii deosebit de grave cu potențial mare de extindere stabilite de Ministerul Sănătății;
 • personalul sanitar care îşi desfăşoară activitatea în laboratoarele de microbiologie din cadrul direcţiilor de sănătate publică, care lucrează teste HIV/SIDA;
 • personalul încadrat în secții/compartimente pentru arși.

Spor pentru condiţii de muncă deosebit de periculoase, de 45 – 85% din salariul de bază, pentru:

 • personalul care lucrează la Spitalul Tichileşti – leprozerie;
 • personalul care lucrează la morgi, necropsii şi în prosecturi din unităţi sanitare, institutele de medicină legală şi serviciile de medicină legală judeţene;
 • personalul din unitățile sanitare care participă efectiv în aplicarea măsurilor de limitare a unor epidemii deosebit de grave cu potențial mare de extindere stabilite deMinisterul Sănătăţii;
 • personalul care lucrează în unităţi de pneumoftiziologie (spitale şi sanatorii);
 • personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele paraclinice şi auxiliar sanitar din secţiile sau compartimentele cu paturi în care sunt îngrijiţi bolnavi de SIDA şi din laboratoarele ce deservesc aceste paturi;

Spor pentru condiţii deosebit de periculoase, de 70% din salariul de bază, pentru:

 • personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din structurile de primire a urgenţelor – UPU-SMURD şi UPU;
 • personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar de intervenţie din serviciile de ambulanţă;
 • personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţii şi compartimente cu paturi de ATI şi de terapie intensivă.

Spor pentru condiţii deosebit de periculoase, de 45 – 70% din salariul de bază, pentru:

 • personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţiile şi compartimentele cu paturi din specialităţile psihiatrie şi psihiatrie pediatrică/neuropsihiatrie infantilă;
 • muncitorii care asigură supravegherea bolnavilor psihici periculoşi.

Spor de pentru condiţii periculoase, de 25% din salariul de bază:

 • personalul din unităţi de boli infecţioase;
 • personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţii şi compartimente cu paturi de boli infecţioase;
 • personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţii şi compartimente cu paturi de neonatologie;
 • personalul mediu sanitar şi auxiliar sanitar din sala de naşteri;
 • personalul din laboratoarele şi compartimentele de analize medicale;
 • personalul din cadrul direcţiilor de sănătate publică care lucrează cu tulpini virulente sau culturi vii în laboratoare sau compartimente de diagnostic sanitar uman.

Spor pentru condiţii deosebite de stres, risc sau încordare psihică foarte ridicată, de 25% din salariul de bază, pentru:

 

 • personalul din unităţile de urgenţe neurovasculare/unități de accidente vasculare cerebrale acute;
 • personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din secţii şi compartimente cu paturi de neurologie şi neurochirurgie;

Cine primeşte spor pentru condiţii periculoase, de 15% din salariul de bază:

 • personalul din laboratoarele şi secţiile de cercetare care execută cercetări chimice, fizico-chimice, sinteze chimice, analize instrumentale în staţiile-pilot şi micropilot, pentru obţinerea unor noi substanţe;
 • personalul din laboratoarele şi compartimentele de cercetări biologice, 
  • inframicrobiologice, microbiologice, virusologice şi biochimice;
  • personalul din secţiile, laboratoarele şi compartimentele pentru cercetarea, producerea şi controlul serurilor şi vaccinurilor;
  • personalul care lucrează neprotejat cu lasere de mare putere;
  • personalul din laboratoarele şi compartimentele de colectare a sângelui, precum şi personalul din laboratoarele şi compartimentele de preparare a produselor sanguine labile din centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti;
  • personalul din secţiile, compartimentele şi cabinetele de dermatovenerologie, unde se tratează boli transmisibile;
  • personalul din cabinetele de boli infecţioase;
  • personalul care efectuează lucrări de vidanjare şi cel care efectuează lucrări de curăţare canale ape uzate;
  • personalul din sterilizare;
  • personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din laboratoarele de explorări funcţionale;
  • personalul din laboratoare şi compartimente de analize medicale, de bacteriologie, parazitologie, inframicrobiologie, microbiologie, virusologie, imunologie, enzimologie, chimie sanitară, toxicologie, analize chimice, biologice, biochimice şi citologice din cadrul direcţiilor de sănătate publică.

  Spor pentru condiţii deosebite de stres, risc sau încordare psihică foarte ridicată, de 15% din salariul de bază, pentru:

  • personalul care lucrează pe calculator cel puţin 75% din programul normal de lucru;
  • personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care asigură urgenţele medico-chirurgicale de gradele 0 şi 1 până la restabilirea funcţiilor vitale ale pacienţilor, încadrat în spitalele judeţene şi în spitalele de urgenţă din centrele universitare, cu excepția personalului încadrat în structurile de primire urgență;
  • personalul de specialitate medico-sanitar din laboratoarele de angiografie;

  Spor pentru condiţii vătămătoare de 10% din salariul de bază pentru:

  • liftieri;
  • personalul care efectuează activitatea manuală de vidare şi umplere cu agenţi frigorifici şi termici a agregatelor şi instalaţiilor (freon, xilen, toluen, amoniac etc.);
  • personalul care lucrează cu nămol sau hidrogen sulfurat;
  • personalul din unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale care lucrează în locuri de muncă aflate sub acţiunea câmpurilor electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţători de radiodifuziune, televiziune, emiţători pentru comunicaţii, staţie de radiolocaţie, instalaţii de curenţi de înaltă frecvenţă, staţiile de radio de US şi UUS, radioreleele în unde metrice, decimetrice, centimetrice, radiogoniometrele şi staţiile de bruiaj;
  • personalul care manipulează deşeuri toxice;

  Cine primeşte spor de condiţii periculoase, de 10% din salariul de bază:

  • personalul din preventoriile de pneumoftiziologie;
  • personalul care lucrează cu animale de experienţă care prezintă pericol de contaminare;
  • personalul care deserveşte crescătoriile şi depozitele de animale de experienţă şi personalul care deserveşte rampa de gunoi;
  • personalul care lucrează în laboratoarele şi compartimentele de tehnică dentară;
  • personalul din laboratoarele de tratare şi valorificare a nămolurilor reziduale unde există pericol de contaminare;
  • personalul de cercetare din secţiile, laboratoarele, colectivele şi nucleele de neuropsihomotori şi neuromotori;
  • personalul care lucrează cu aparate de electroterapie ce produc radiaţii electromagnetice;
  • personalul din spălătorii, călcătorii şi crematorii;
  • personalul sanitar care lucrează permanent la dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare;
  • preoţii;