AgroInfo

Fermieri eligibili pentru subvenţia de 279 euro/vită

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a informat vineri – 3 martie, ce condiții trebuie să îndeplinească fermierii care cresc vaci de carne pentru subvenția din zootehnie de 279 euro/cap.
Sprijinul e va acorda în 2023 sub forma unei intervenții care presupune acordarea unei plăți unice pe cap de animal, a anunțat APIA într-o prezentare publicată pe pagina proprie de Facebook.

Alocarea financiară orientativă pentru anul 2023 (contribuția Uniunii în euro) este de 22.320.000,00 euro, cu un cuantum unitar planificat de 279 euro/cap
Beneficiari subvenției pentru vaci de carne sunt fermierii activi, crescători de animale din speciile bovine, care desfășoară o activitate agricolă, pe teritoriul României, şi care îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate:

– dețin un efectiv de animale de minimum 10 şi maximum 250 de capete taurine de carne adulte/beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA;

– solicitanții cu un efectiv mai mare de 250 de capete taurine de carne adulte beneficiază de SCVZ calculat la nivelul a maximum 250 de capete taurine de carne adulte;

– vacile din rase de carne și vacile metise cu rase de carne trebuie să aibă până la vârsta de 48 de luni cel puțin un produs înregistrat în Baza Națională de Date (BND) și înscris/înregistrat în baza de date a registrului genealogic, cu excepția vacilor provenite din import și care au fătat pe teritoriul țării de proveniență. Condiția se aplică pentru vacile din rase de carne și vacile metise cu rase de carne născute începând cu data de 1.01.2023;
– vacile din rase de carne și vacile metise cu rase de carne trebuie să aibă în ultimele 24 de luni cel puțin un produs înregistrat în BND și înscris/înregistrat în baza de date a registrului genealogic, cu excepția vacilor provenite din import și care au fătat pe teritoriul țării de proveniență;

– efectivul de animale din exploatația cu cod ANSVSA pentru care beneficiarul solicită SCVZ trebuie să fie compus din vaci din rase de carne și/sau vacile metise cu rase de carne cu vârsta de maximum 12 ani, respectiv tauri din rase de carne cu vârsta de maximum 6 ani, la termenul-limită de depunere a cererilor fără penalizări;

– efectivul de animale pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie identificat și înregistrat în BND la data depunerii cererii de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reținere;

– să dețină registrul individual al exploatației cu cod ANSVSA completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 208/2022.
Animalele pentru care se solicită subvenția pe cap de animal trebuie să fie menținute, pe o perioadă de reținere de 4 luni de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii de plată, în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA menționată(e) în cerere;

Vacile din rase de carne/vacile metise cu rase de carne pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, iar taurii din rase de carne pentru care se solicită SCVZ trebuie să fie înscriși în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală.

Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de de retenție de 4 luni, au intrat, respectiv au ieșit în/din exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de același beneficiar sau în/din exploatațiile asociațiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru pășunat.

Rase pentru care se acordă subvenţia:

– Aberdeen Angus

– Charolaise

– Limousine

– Bălţată Românească

– Galloway

– Aubrac

– Sură de Stepă

– Highland

– Sallers

– Hereford

– Blond d’Aquitaine

Sursa