Actualitate

LEGE NOUĂ. Milioane de români, AFECTAŢI

Legea Sănătăţii va permite românilor să încheie asigurare voluntară de sănătate cu spitalele pentru a beneficia de servicii medicale care nu fac parte din pachetul de bază.

În schimbul unei sume primite periodic sub formă de abonament, spitalele, de exemplu, se vor obliga să suporte costurile serviciilor medicale care nu sunt incluse în pachetul de bază, se arată într-un proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii Sănătăţii.
În prezent, asiguraţii la sănătate – în jur de 17 milioane de români – beneficiază în contul asigurării la sănătate de serviciile medicale incluse în pachetul de bază, definit anual prin Contractul-Cadrul din sistemul sanitar. Pachetul de bază este asigurat din fondul naţional unic de asigurări de sănătate, alimentat din contribuţiile la sănătate a 6,8 milioane de români şi din taxa clawback plătită de producătorii de medicamente.

Pacienţii neasiguraţi la Sănătate au dreptul numai la serviciile incluse în pachetul minimal de servicii medicale – urgenţe, boli endemo-epidemice, planificare familială şi monitorizarea sarcinii şi lehuzei.

În baza contribuţiei plătite la sănătate, asiguraţii beneficiază de pachetul de bază care declarativ e foarte generos. În realitate, beneficiezi de servicii scumpe, cum ar fi de exemplu un RMN cu substanţă de contrast, câtă vreme furnizorul de servicii medicale are fonduri, de regulă la început de lună. Când spitalul nu mai are fonduri, pune pacientul în situaţia de a plăti şi investigaţia, şi substanţa de contract. Guvernul nu a lămurit cum ar putea asigurările voluntare de sănătate să rezolve această problemă. Din informaţiile publicate în proiectul de OUG reiese că pachetul de servicii medicale pentru asigurări voluntare de sănătate va conţine servicii medicale preplătite, în număr definit, pe care furnizorii de servicii medicale le vor acorda în mod direct abonaţilor şi nu prin intermediul asigurătorilor. În schimbul unei sume primite periodic sub formă de abonament, furnizorii de servicii medicale se obligă să suporte toate costurile serviciilor medicale pe care abonaţii le-ar putea efectua în afara serviciilor incluse în pachetul de servicii medicale de bază, se arată într-un proiect de OUG pentru modificarea şi completarea Legii Sănătăţii.

Iată ce spune concret proiectul de OUG:

„Articolul 347 lit. h) din Legea Sănătăţii se modifică şi va avea următorul cuprins:

servicii medicale furnizate sub formă de abonament: servicii medicale preplătite, pe care furnizorii le acordă în mod direct abonaţilor şi nu prin intermediul asigurătorilor, cu respectarea legislației în vigoare pentru autorizarea, înființarea și funcționarea furnizorilor de servicii medicale, dar şi cu privire la activitățile financiare care acoperă riscurile producerii unor evenimente neprevăzute. Aceste servicii medicale sunt acordate de furnizori servicii medicale în număr definit, cu o valoare certă, obligându-se astfel ca în schimbul unei sume primite periodic sub formă de abonament să suporte toate costurile serviciilor medicale pe care abonaţii le-ar putea efectua în afara serviciilor incluse în pachetul de servicii medicale de bază.

Furnizarea de servicii medicale sub formă de abonament nu acoperă riscurile producerii unor evenimente neprevăzute sau a căror valoare nu poate fi definită în mod concret, de exemplu tratamente determinate de boli sau accidente, îmbolnăvirea, spitalizarea, intervenţii chirurgicale şi orice alte servicii medicale în legătură cu riscurile la care ar putea fi expus abonatul.

Furnizorii de servicii medicale care acordă servicii medicale sub formă de abonament nu vor deconta aceleaşi servicii efectuate aceloraşi abonați, pentru acelaşi episod de boală, atât în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cât şi în cadrul asigurărilor voluntare de sănătate”.

Serviciile medicale care urmează să fie furnizate sub formă de abonament în cadrul asigurărilor voluntare de sănătate vor fi definite prin Hotărâre de Guvern.

Autorii proiectului de OUG nu spun care e data la care se va implementa pachetul de asigurări voluntare de sănătate.

Guvernul a mai încercat în anul 2012 printr-un proiect de modificare substanţială a Legii Sănătăţii să introducă asigurarea facultativă de sănătate pentru serviciile medicale neacoperite de pachetul de bază, însă proiectul a fost abandonat, după ce a fost vehement criticat de către opinia publică.

Economica.net