Social

Şefii nu vor mai putea deranja angajaţii

Şefii nu vor mai putea deranja angajaţii în afara programului, potrivit unui proiect de directivă iniţiat de autorităţile europene. Salariații nu vor trebui să răspundă la apeluri telefonice, la SMS-uri sau la e-mail-uri legate de muncă înainte sau după program.
Şefii nu vor mai putea deranja angajaţii în afara programului. Măsura, care ar urma să se aplice în toate statele membre ale Uniunii Europene, este gândită tocmai în contextul în care criza epidemiologică a dus la creșterea numărului de salariați care lucrează de la distanță.

„Prezenta directivă stabilește cerințele minime care să le permită lucrătorilor care utilizează instrumente digitale, inclusiv TIC (tehnologia informației și a comunicațiilor – n. red.), în scopuri profesionale, să își exercite dreptul de a se deconecta și să garanteze că angajatorii respectă dreptul lucrătorilor de a se deconecta. Directiva se aplică tuturor sectoarelor, atât publice, cât și private, și tuturor lucrătorilor, indiferent de statutul și de modalitățile lor de lucru”, scrie în proiectul de act normativ.
Dreptul de a se deconecta va însemna, practic, că salariații nu vor trebui să se implice în activități sau în comunicări legate de activitatea lor profesională, prin instrumente digitale (de exemplu, prin telefon sau prin laptop), în afara timpului de lucru.

Angajatorilor li se va interzice să discrimineze, să trateze mai puțin favorabil, să concedieze sau să ia orice alte măsuri nefavorabile în cazul salariaților care refuză să lucreze sau să răspundă la telefoane și e-mail-uri în afara programului de lucru. Fiecare stat membru va putea să stabilească amenzi „eficiente, proporționale și cu caracter de descurajare” pentru angajatorii care încalcă dreptul la deconectare, însă proiectul prevede că salariații vor putea să se adreseze și instanțelor judecătorești în cazul unui tratament nefavorabil, inclusiv pentru repararea prejudiciilor suferite.

„Statele membre se asigură că lucrătorii cărora le-a fost încălcat dreptul de a se deconecta au acces la mecanisme rapide, eficace și imparțiale de soluționare a litigiilor și au dreptul la repararea prejudiciului în cazul încălcării drepturilor lor care decurg din prezenta directivă. Statele membre pot oferi organizațiilor sindicale sau altor reprezentanți ai lucrătorilor posibilitatea, în numele sau în sprijinul lucrătorilor și cu aprobarea acestora, de a iniția proceduri administrative cu scopul de a asigura respectarea sau aplicarea prezentei directive”.

sursa