Actualitate

Termenele de prescriere a datoriilor la ANAF și la bănci

Termenele de prescriere a datoriilor la ANAF și la bănci: Ce trebuie să știe toți românii

Într-o societate în care datoriile sunt o realitate comună pentru mulți cetățeni, este crucial să se cunoască termenele de prescriere a acestora la ANAF sau la bănci scrie fanatik.ro

Aceste informații sunt deosebit de importante pentru sute de mii de români care se confruntă cu credite și împrumuturi.

Termenul de prescriere a datoriilor la ANAF

Potrivit Codului Fiscal, termenul de prescriere a datoriilor către ANAF este de cinci ani. Cu toate acestea, este esențial să se înțeleagă că acest interval nu reprezintă efectiv cinci ani, deoarece calculul începe de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care obligația fiscală este datorată. De exemplu, pentru o datorie din anul 2022, cei cinci ani se calculează începând cu 1 iulie 2023, astfel încât prescrierea ar interveni începând cu 1 iulie 2028.

Termenul de prescriere a datoriilor la bănci

Situația este diferită în ceea ce privește datoriile către bănci. Potrivit Codului de Procedură Civilă, dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de trei ani, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel. Termenul de prescriere începe la 60 de zile de la depășirea termenului pentru plata unei facturi. Dacă în decursul a trei ani de la această dată, banca nu solicită executarea silită a plății, datoria este considerată prescrisă.

Semnificația prescrierii unei datorii

Prescrierea unei datorii înseamnă că, după expirarea termenului legal, autoritățile nu mai au dreptul să stabilească creanțe fiscale în relația cu un contribuabil. Acest lucru oferă o anumită siguranță juridică și financiară pentru debitor, întrucât după scurgerea termenului legal, nu mai pot fi luate măsuri de recuperare a datoriei.

Dacă organul fiscal constată împlinirea termenului de prescripție a dreptului de stabilire a creanței fiscale, procedează la încetarea procedurii de emitere a titlului de creanță fiscală. De exemplu, autoritățile nu pot să stabilească în 2023 creanțe fiscale aferente anului 2010. Asta pentru că orice obligație fiscală aferentă acelui an s-a prescris deja.

Este crucial ca toți românii să fie conștienți de aceste termene și să își gestioneze finanțele în consecință, pentru a evita eventualele consecințe negative ale datoriilor neachitate. O înțelegere clară a acestor termene poate ajuta la evitarea problemelor financiare și juridice pe termen lung.

Pe lângă înțelegerea termenelor de prescriere a datoriilor, este important să știm și cum putem gestiona corect situația în cazul în care avem datorii care se apropie de termenul de prescriere.

Pentru datoriile către ANAF, este esențial să fim la curent cu statusul acestora și să ținem evidența plăților și a comunicărilor primite de la autorități. În cazul în care suntem în imposibilitatea de a plăti integral suma datorată, putem lua în considerare negocieri pentru a stabili un plan de plată sau pentru a beneficia de facilități de amânare a plății, dacă este posibil.

În ceea ce privește datoriile către bănci, este important să comunicăm deschis și transparent cu instituția financiară și să căutăm soluții pentru a gestiona datoria într-un mod responsabil. Uneori, băncile pot fi dispuse să negocieze condiții mai favorabile de plată sau să ofere alternative pentru gestionarea datoriilor în dificultate.

Este important de menționat că ignorarea datoriilor și speranța că acestea vor fi prescrise nu reprezintă o soluție viabilă pe termen lung. Chiar dacă o datorie este prescrisă din punct de vedere legal, ea poate avea în continuare un impact negativ asupra scorului de credit și asupra capacității noastre de a accesa servicii financiare în viitor.