Social

Titularizare 2020. Proba scrisă va avea loc pe 15 iulie

Titularizare 2020. Proba scrisă va avea loc pe 15 iulie
Titularizare 2020. Proba scrisă va avea loc pe 15 iulie

Proba scrisă a examenului de titularizare în învăţământul preuniversitar va avea loc în 15 iulie, cu respectarea măsurilor de restricție a anunțat Ministerul Educației.

Pentru titularizarea cadrelor didactice – adică angajarea într-o școală pe o perioadă nedeterminată – este nevoie de minimum nota 7 (șapte).

Repartizarea candidaților se va face în funcție de ordinea crescătoare a notelor obținute la proba scrisă.

De asemenea, a fost modificată metodologia privind transferurile cadrelor didactice, fiind eliminate proba practică pentru candidaţii care vor să ocupe un post în regim ”plata cu ora” şi inspecţia la clasă.

”Proba de interviu a fost eliminată pentru candidații care doresc să ocupe un post în regim ‘plata cu ora”, subliniază Ministerul Educației.

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a anunțat că a fost aprobată, printr-un ordin, metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, pentru anul şcolar 2020-2021, aceasta urmând a fi publicată în Monitorul Oficial.

Transferul cadrelor didactice

Potrivit documentului, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului Covid-19, au loc mai multe modificări în ceea ce priveşte modalitatea în care se vor face transferurile profesorilor în învăţământul preuniversitar. Astfel, documentul prevede eliminarea probei practice şi a inspecţiei la clasă.

”În schimb, candidaţii care au studiat într-o altă limbă decât cea în care urmează să se realizeze predarea vor susţine şi o probă de limbă care va fi evaluată cu calificativu Admis/Respins”, se arată într-un comunicat remis presei luni de Ministerul Educaţiei.

O altă modificare are în vedere faptul că atât documentele de înscriere pentru mobilitate, cât şi depunerea contestaţiilor pot fi transmise şi prin intermediul tenologiei, în regim on-line, iar şedinţele de repartizare a posturilor se pot desfăşura de asemenea în spaţiul virual.

”Transferul consimţit şi pretransferul între unităţile de învăţământ au fost eliminate prin ordonanţă de urgenţă. Aceste etape se vor realiza prin repartizare organizată de către inspectoratele şcolare judeţene. Etapele de transfer consimţit şi de pretransfer la cererea personalului didactic au fost modificate astfel: cadrele didactice îşi vor depune dosarul de înscriere pentru această etapă la inspectoratele şcolare judeţene, iar acestea vor organiza repartizarea candidaţilor”, a transmis de asemenea Ministerul Educaţiei.

”Etapele de transfer consimțit și de pretransfer la cererea personalului didactic au fost modificate astfel: cadrele didactice își vor depune dosarul de înscriere pentru această etapă la inspectoratele școlare, iar acestea vor organiza repartizarea candidaților”, a mai spus Ministrul Anisie.

Conform sursei citate, proba scrisă pentru titularizarea în învăţământul preuniversitar va avea loc în 15 iulie, iar repartizarea candidaţilor se va face în ordinea descrescătoare a notei obţinute la proba scrisă. Ca şi în anii anteriori, pentru titularizarea cadrelor didactice este nevoie de minimum nota 7, iar proba care consta în interviu a fost eliminată pentru candidaţii care doresc să ocupe un post în regim ”plata cu ora”.

Depunerea contestațiilor

Contestațiile cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer, la punctajeșe acordate, precum și contestațiile cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitatea a postului didactic care solicită modificarea repartizării privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ pot fi transmise prin poștă electronică în data de 9 iunie, până la ora 23.59.

sursa