Actualitate

Vei primi 40.000 de lei daca iti izolezi termic locuinta

Veste buna pentru toti romanii care doresc sa-si izoleze termic locuinta, deoarece statul ofera 40.000 de lei nerambursabil, doar cu scopul de a-si izola termic locuinta, relateaza vocea.biz.

Acest cadru al programului numit „Casa verde Plus”, este o informatie in actul normativ al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, care s-a publicat joi in Monitorul Oficial.

„Totuși, pentru a putea beneficia efectiv de bani, cetățenii trebuie să aștepte stabilirea sesiunii de înscriere”, arată avocatnet.ro.

Prin intermediul programului „Casa verde Plus”, statul vrea să încurajeze folosirea materialelor izolatoare organic-naturale pentru a reduce consumul energetic al clădirilor, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea mediului.

Banii nerambursabili vor fi acordaţi persoanelor fizice atât pentru casele aflate în construire, cât şi pentru cele deja existente, însă, aşa cum reiese din actul normativ, numai dacă acestea au cel mult parter şi două etaje.

„Finanţarea se acordă sub forma unei prime de eficienţă energetică în valoare de maximum 40.000 de lei, aferentă cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 120 lei/mp izolat şi finisat, pentru izolarea locuinţelor aflate în faza de construcţie şi pentru izolarea locuinţelor existente”, scrie în ordinul recent publicat, citat de avocatnet.ro.

-este cetățean român sau cetăţean al statelor Uniunii europene şi al Spaţiului economic european cu domiciliul stabil în România solicitantul este titularul autorizației de construire pentru imobilul.

– construcție pentru care se solicită prima de eficiență energetică sau deține autorizația de construire prin preluarea acesteia la momentul dobândirii proprietății terenului, pentru construirea clădirilor; solicitantul este proprietar/coproprietar al imobilului.

– construcție, pentru care solicită prima de eficiență energetică, pentru renovarea clădirilor existente; solicitantul este proprietar al imobilului.

– teren, pe care se va implementa proiectul; imobilul.

– construcție și imobilul-teren nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică; are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare; în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărare judecătorească definitivă.

Potrivit actului normativ, “nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente – locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz”.

Persoanele care dețin două locuințe vor putea depune o singură cerere de finanțare.