Politica

Dinu Iancu-Sălăjanu: „Trebuie să valorificăm în mod eficient atuurile județului”

Crearea unui parc industrial, promovarea brandului județean pornind de la conceptul “Țara Silvaniei”, investiții în infrastructura de sănătate, modernizarea rețelei de drumuri județene și atingerea unui grad de colectare selectivă de 100% sunt câteva dintre obiectivele cuprinse în Strategia integrată de dezvoltare durabilă a județului Sălaj pentru perioada 2021-2027.
Structurat în opt capitole și două anexe, documentul reprezintă rezultatul unui proces de planificare strategică desfășurat pe parcursul a opt luni, bazat pe prelucrarea și analiza unui set extins de date statistice și documente din domenii diverse, dar și pe măsurarea percepției locuitorilor cu privire la calitatea vieții în județ. Unul dintre aspectele esențiale avute în vedere în elaborarea noii strategii l-a constituit implicarea continuă și activă a tuturor actorilor locali, de la instituții publice, companii și investitori privați, la ONG-uri, mass-media și cetățeni, prin organizarea a patru grupuri tematice de lucru.
“Acest document strategic este extrem de important pentru județul nostru, întrucât stabilește direcțiile de acțiune pentru orizontul anului 2027, ținând cont atât de nevoile comunităților, cât și de avantajele competitive ale Sălajului. Este, practic, un instrument de lucru ce facilitează implementarea de proiecte care să asigure o dezvoltare armonioasă și durabilă și să permită recuperarea decalajelor economico-sociale față de alte zone ale țării. Am convingerea că valorificând în mod eficient atuurile județului nostru, putem accelera ritmul de creștere economică, spori atractivitatea ca destinație turistică și îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor. Sălajul are toate premisele pentru a deveni o zonă cu economie diversificată și performantă, cu un mediu antreprenorial dinamic și turism dezvoltat, cu identitate locală bine conturată, conectivitate crescută și un sistem educațional adaptat cerințelor pieței locale și meseriilor viitorului”, a precizat Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj.
Pentru perioada 2021-2027, administrația județeană și-a propus să implementeze 45 de proiecte în sănătate, infrastructură, turism, dezvoltare urbană și rurală.
Strategia integrată de dezvoltare durabilă a județului Sălaj pentru perioada 2021-2027 poate fi consultată pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, în secțiunea “Strategii. Programe. Proiecte” sau accesând linkul https://bit.ly/3Gl0dqH