Actualitate

Marca Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat nu mai poate fi folosită de „clone”

O decizie definitivă a Tribunalul București interzice folosirea denumirii și a siglei Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat (TPAI) de către o altă entitate, precum și a unor „semne similare”. TPAI a fost copiat permanent de alte entități private care au creat confuzii prin folosirea fără drept a unor denumiri similare, flosind și elemente de identitate vizuală similară, fără a avea acest drept și fără nicio legătură cu TPAI.

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat este o instituție privată care poate judeca cauze civile. În categoria arbitrilor pot intra, în urma unui examen riguros, juriști și pe cale de excepție economiști și profesioniști din alte domenii, care trebuie să demonstreze cunoașterea principiilor juridice și să îndeplinească o serie de criterii stabilite prin statutul arbitrilor tribunalului de arbitraj.

„Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat soluționează orice litigiu, indiferent de complexitatea lui într-un termen de cel mult 6 luni, sub sancţiunea «caducităţii arbitrajului», cu excepţia cazului în care părţile prevăd în mod expres altfel. De asemenea, termenul de pronunţare pentru tranzacţii sau pentru acordurile de mediere este de maximum două săptămâni. Taxele sunt mai mici decât la instanțele de stat, hotărârile fiind similare celor din tribunalele clasice. Potrivit articolului 555 Cod de procedură civilă, poate fi arbitru orice persoană fizică, dacă are capacitate deplină de exercițiu. Această dispoziție legală este completată de prevederile Regulamentului privind dobândirea statutului de arbitru în cadrul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat. Pot fi arbitri ai Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat persoanele care au studii juridice și au obținut cel puțin nota 6.00 la examenul pentru verificarea cunoștințelor juridice. În funcție de nevoile instituției, în cuantum de 10% primim în profesia de arbitru și absolvenți ai altor facultăți, care au făcut performanță în diferite domenii de activitate, precum medici de renume, economiști, specialiști în cadastru și în alte domenii de activitate”, explică Rodica Vlaicu, președintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

După susținerea examenului de primire în profesie și depunerea jurământului, noii arbitri parcurg un program de pregătire privind procedura arbitrală, de cel puțin 120 de ore, având o componentă teoretică și una practică. Hotărârile pronunţate de Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat sunt definitive și obligatorii, beneficiază de putere de lucru judecat şi au forţa probantă a unui înscris autentic. Hotărârea arbitrală nu poate fi supusă căilor de atac, ea poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare. Se soluționează litigii între profesionişti (fostele litigii comerciale), litigiile de muncă, cele privitoare la dreptul proprietăţii intelectuale și industriale, litigiile referitoare la protecţia consumatorului, cele din domeniul asigurărilor, litigiile privind transferul dreptului de proprietate şi constituire de drepturi reale (contracte de vânzare-cumpărare, de arendă, ieşiri din indiviziune, partaje succesorale, partaje între foşti soţi şi lichidări de regim matrimonial, etc.), litigiile rezultate din raporturile de vecinătate și latura civilă din cauzele penale.

Nu toate entitățile de arbitraj din România respectă cu strictețe aceste principii de selecție și atestare a arbitrilor, iar cei care aleg un tribunal de arbitraj trebuie să fie foarte atenți la detalii, pentru că și în acest domeniu, la fel ca în toate celelalte, a apărut furtul de marcă – denumiri similare celor deja existente și care au aceleași elemente grafice de identitate vizuală. Din dorința de a beneficia de notorietatea, credibilitatea și imaginea Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat (T.P.A.I.), unele entități care declară că practică arbitrajul au adoptat, cu încălcarea dispozițiilor Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile georgafice, denumiri asemănătoare cu cea a T.P.A.I. pentru a induce persoanelor interesate de arbitraj falsa impresie că aparțin instituției noastre, că acestea sunt sucursale sau filiale ale Tribunalului.

„Denumirile sunt atât de asemănătoare, încât se pot crea confuzii, astfel încât oamenii să creadă că aleg serviciile noastre. Asociația de Arbitraj Instituționalizat, pe lângă care funcționează tribunalul nostru, a depus o opoziție la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, cerând respingerea înregistrării mărcilor care conțin denumirea „Tribunalul de Arbitraj Instituționalizat” pe care au încercat să o înregistreze alte entități. Cei care doresc să apeleze la serviciile noastre trebuie să verifice foarte bine datele de identificare ale tribunalului. Chiar au fost situații în care unii jurnaliști au făcut confuzii, tocmai pentru că denumirile sunt foarte asemănătoare, dar noi avem peste 340 de membri, în toată țara, iar celelalte structuri au câțiva membri și alte criterii de pregătire a arbitrilor”, explică Rodica Vlaicu, președintele TPAI.

Pe acest fond, aducem la cunoștința persoanele interesate că entitățile care utilizează denumirea de „Tribunalul de Arbitraj Instituționalizat” la care au adăugat numele unor profesii juridice sau non juridice (cum ar fi: conciliere, mediere, negociere, avocatură), nu sunt filialele sau sucursalele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, nu au contracte de colaborare cu T.P.A..I. , între acestea și instituția noastră nefiind nici o legătură.

De asemenea, având în vedere că materialele de informare postate de aceste entități conțin numeroase date incorecte, inclusiv cu privire la denumirea profesiei (se menționează că profesia se numește „arbitru judecător” sau „arbitru judiciar” în loc de „arbitru” cum este prevăzut în Codul COR), care relevă pregătirea îndoielnică a autorilor lor, consideram ca este de datoria noastră sa avertizăm eventualii consumatori că servicii precare prestate de entitățile menționate nu pot fi puse în responsabilitatea Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

Precizăm că marca verbală și marca combinată Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat sunt proprietatea Asociației de Arbitraj Instituționalzat (pe lângă care funcționează Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat), utilizarea fără acordul asociației a unor denumiri asemănătorea constituie infracțiune și se pedepsește potrivit dispozițiilor art. 83 din Legea nr. 84 din 1998.

În anii anteriori Asociația de Arbitraj Instituționalizat s-a mai confruntat cu încercări de utilizare fără drept a unor denumiri asemănătoare cu marca Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat, disputa fiind tranșată la Tribunalul București (Dosar nr. 40254/3/2018 și Dosar nr. 40254/3/2018*). În ambele situații Tribunalul București a dispus: Obligă pârâta să schimbe următoarele denumiri și Interzice pârâtei folosirea denumirilor:

Uniunea Naţională a Tribunalelor de Arbitraj Instituţionalizat,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Alba,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Arad,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Argeş,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Bacău,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Bihor,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Bistriţa-Năsăud,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Botoşani,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Brăila,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Braşov,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Bucureşti,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Buzău,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Călăraşi,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Caraş-Severin,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Cluj,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Constanţa,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Covasna,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Dâmboviţa,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Dolj,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Galaţi,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Giurgiu,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Gorj,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Harghita,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Hunedoara,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Ialomiţa,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Iaşi,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Ilfov,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Maramureş,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Mehedinţi,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Mureş,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Neamţ,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Olt,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Prahova,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Sălaj,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Satu Mare,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Sibiu,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Suceava,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Teleorman,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Timiş,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Tulcea,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Vâlcea,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Vaslui,
Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Vrancea,

într-o denumire care să nu includă marca reclamantei (TRIBUNALUL PERMANENT DE ARBITRAJ INSTITUŢIONALIZAT).

Despre Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat este o jurisdicție alternativă la instanța de judecată statală, cu caracter privat, care funcționează în mod permanent pe lângă Asociația de Arbitraj Instituționalizat, potrivit dispozițiilor art. 616 din Codul de Procedură Civilă. TPAI a fost înființat în anul 2014, fiind abilitat să judece orice dispută de natură civilă, cu excepția cazurilor prevăzute de art. 542 din Codul de Procedură Civilă. Hotărârile pronunțate de Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat sunt definitive și obligatorii, beneficiază de putere de lucru judecat și au forța probantă a unui înscris autentic. Hotărârea arbitrală nu poate fi supusă căilor de atac, ea poate fi desființată numai prin acțiune în anulare.

Președinte, Rodica Vlaicu
Telefon: 0733 046 033;
E-mail: arbitraj.institutionalizat@gmail.com,
Pagina web: www.tribunal-arbitraj.ro