Politica

Primaria Comunei Basesti Organizeaza Concurs pentru Compartimentul Contabilitate – Impozite si Taxe

Primaria Comunei Basesti ,Judetul Maramures cu sediul in Localitatea Basesti ,nr 133, organizeaza concurs de recrutare pe perioada nedeterminata  pentru ocuparea unei functii publice cu durata normala a timpului de lucru de 8 ore /zi ,respectiv 40 de ore /saptamana.

Concursul este organizat in temeiul dispozitiilor art. II din legea nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii Nr. 55/2020 privind unelele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pademiei de covid-19.

Dupa cum urmeaza:

 • 205462 – Inspector,Clasa 1,Grad Profesional Principal – Un post din cadrul Compartimentului Contabilitate/Impozite si Taxe.

Concursul se va organiza La sediul Camin Cultural Comuna Basesti, nr.68, Judetul Maramures, conform calendarului urmator:
– 23’04.2021, ora 10:00- proba scrisa, data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa, la,sediul Camin Cultural
Comuna Basesti, nr,68, Judetul Maramures.

– 23.03.2021 – 12.04.2021 perioada depunerii dosarelor de inscriere la concurs
– 13.04.2021- 19.04.2021 selectia dosarelor de concurs
– 20.04.2021- 21.04.2021 depunere si solutionare contestatii

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 465 ali. (1) din O.U.G  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Poate ocupa o functie publica persoana care indeplineste urmatoarelele conditii:

 • Are cetatenia Romana si domiciliul in Romania
 • Cunoaste limba romana scris si vorbit
 • Are varsta de minimum 18 ani impliniti
 • Are capacitatea deplina de exercitiu
 • Este apta din punct de vedere medical si psihologic sa exercite o functie publica.Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate.
 • Indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea unei functii publice
 • Indeplineste conditiile specifice conform fisei postului pentru ocuparea functiei publice
 • Nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii si contra statului sau contra autoritatii,infractiuni de coruptia sau de serviciu,infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei,infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea,amnistitia post – condamnatoare sau dezincriminarea faptei
 • Nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta,prin hotarare definitiva in conditiile legii
 • Nu a fost destituita dintr-o functie publica ,s-au nu ia incetat contractul individual de munca ,pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani
 • Nu a fost lucrator al SECURITATII sau colaborator al acesteia,in conditiile prevazute de legislatia specifica

Detalii Concurs AICI.

Coordonatete de contact pentru primirea dosarelor de concurs


Caminul Cultural Al Comunei Basesti, nr.68, Judetul Maramures.

Relatii Suplimentare se pot obtine la sediul Caminul Cultural Al Comunei Basesti, nr.68, judetul Maramures,

Secretar: POP FLORIN VASILE, luni– joi,intre orele 08:00-16:00 si vineri intre orele 08:00-14:00

Tel. 0262268509 – Fax. 0262268501. E-mail – primaria_basesti@yahoo.com

Web-Site: https://www.basestimm.ro/contact

Se recruteaza persoana pentru ocuparea unei functii publice