Actualitate

Profesorii care dau meditații trebuie să aibă casă de marcat sau POS

Acest ghid se adresează tuturor persoanelor fizice care acordă sau intenționează să acorde meditații în particular și care aleg să își desfășoare activitatea în mod individual.

Aceste venituri reprezintă venituri impozabile și, potrivit Codului Fiscal, se încadrează în
categoria venituri din activități independente.

Atenție: TOȚI PROFESORII care dau meditații sunt obligați să se înregistreze oficial și să plătească taxele altfel vor suporta rigorile legii și vor fi acuzați de evaziune fiscală.

Profesorii și orice alte persoane fizice care oferă meditații private trebuie să aibă înregistrată o formă de organizare.

Ei își pot înregistra o firmă sau un PFA (persoană fizică autorizată), ceea ce necesită o singură declarație anuală de transmis la ANAF.

Pentru înființarea unui PFA, profesorii trebuie să apeleze la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) și să solicite autorizarea funcționării, în condițiile prevăzute de OUG nr. 44/2008.

Este nevoie de documente precum diplome care atestă pregătirea profesională, cartea de identitate, actul care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional (contract de comodat, contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere) și cererea de înregistrare.

Cu toate aceste documente merg la ONRC. Codul CAEN care trebuie ales este 8559 „Alte forme de învățământ n.c.a.”.

Ulterior înregistrării în Registrul Comerţului şi autorizării funcţionării, persoanele fizice au obligația de a depune la organul fiscal declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212).

Profesorii care dau meditații au nevoie de casă de marcat sau POS pentru plata cu cardul
Ca PFA, veți putea încasa cash (cu obligația deținerii casei de marcat), folosind plata cu cardul (dar cu obligația deținerii unui POS) sau prin transfer bancar.

Toate veniturile trebuie înregistrate în contabilitate și declarate la ANAF prin declarația unică.

În funcție de sistemul de impozitare (real sau normă de venit) veor plăti impozitul pe venit de 10% și doar în cazul depășirii plafonului anual de 36.000 de lei vor achita și CAS și CASS.

În cazul în care venitul net se determină pe bază de norme de venit dar în anul 2023 va înregistra un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro, începând cu anul fiscal următor contribuabilul va avea obligația determinării venitului net anual în sistem real.

Cursul de schimb valutar care trebuie utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 25.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal.

Cota de calcul al contribuției de asigurări sociale: exemplu
Contribuția de asigurări sociale se calculează prin aplicarea cotei de 25% asupra bazei anuale de calcul.

sighet247.ro