Actualitate

Vestea anului! Toti parintii vor primi suma de 2.250 de lei de la stat, pentru fiecare copil nascut, iata de ce!

Veste extraordinara pentru toti parintii romani, acestia vor primi suma de 2.250 de lei de la stat pentru fiecare copil nascut, relateaza www.eskape.ro.

Articolul 356 din Legea nr.1/2011 toti copii vor beneficia de aceasta suma de bani.

Premierul Grindeanu a transmis că amână aplicarea legii, deoarece bugetul pe 2017 nu mai permite alocarea de fonduri pentru domeniul social.

Potrivit unor surse apropiate de Executiv, măsura ar putea să fie aplicată de la începutul anului 2018. Articolul 356 din Legea nr.1/2011 prevede următoarele:

1. Statul sprijină dreptul la învățare pe tot parcursul vieții prin acordarea sumei reprezentând echivalentul în lei a 500 euro, calculat la cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Națională a României și valabil la data plătii, fiecărui copil cetățean român, la nașterea acestuia. Suma este acordată în scop educațional în beneficiul titularului, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

2. Suma se depune într-un cont de depozit, denumit în continuare cont pentru educație permanentă, deschis la Trezoreria Statului pe numele copilului de oricare dintre părinții firești, de împuternicitul acestora sau de reprezentantul legal al copilului, pe baza certificatului de naștere.

3. Părinții copilului, contribuabili, pot direcționa în contul prevăzut la alin. (2) un procent de până la 2% din valoarea impozitului anual pe veniturile din salarii, în condițiile legii, și pot depune sume în acest cont.

4. Pentru sumele depuse în contul prevăzut la alin. (2) se plătește dobânda anual la o rată a dobânzii stabilită prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Dobânzile aferente conturilor de depozit constituite la Trezoreria Statului se asigură de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

5. Titularul contului este singura persoană care poate solicita sume din contul pentru educație permanentă, începând cu vârsta de 16 ani și cu acordul expres, după caz, al părinților, al tutorelui sau al reprezentantului legal.

Trezoreria Statului eliberează vouchere echivalente în valoare cu sumele solicitate.

Metodologia prin care se certifică faptul că sumele au fost cheltuite pentru educația permanentă se elaborează de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

6. Retragerea sumelor în alte condiții decât cele prevăzute la alin. (5) și/sau utilizarea acestora în alt scop decât cel stabilit de prezenta lege constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la un an.

7. Normele privind deschiderea, gestionarea și accesul la contul pentru educație permanentă se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

8. Sprijinul de stat pentru exercitarea dreptului la educație permanentă prin acordarea sumei reprezentând echivalentul în lei a 500 euro se acordă tuturor copiilor născuți după data intrării în vigoare a prezentei legi.