Actualitate

Informare cu privire întocmirea planului de școlarizare pentru clasa a IX-a, anul școlar 2021-2022, în urma modificării numărului de elevi/clasă, stabilit prin ordinul ministrului educației, nr. 3164/21.01.2021

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, care a avut loc astăzi, 25 ianuarie 2021, ca urmare a modificării numărului de elevi/clasă, stabilit prin Ordinul ministrului educației, nr. 3164/21.01.2021, prin care se aprobă Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, a fost analizată situația actualizată la nivelul județului Maramureș, în cadrul unui dialog cu partenerii instituționali.
La întâlnirea de lucru au fost invitați reprezentanți ai Sindicatului Liber din Învățământ Maramureș, ai Sindicatului din Învățământul Preuniversitar „Spiru Haret” Maramureș, ai Asociației Elevilor din Maramureș, ai Consiliului Județean al Elevilor Maramureș, ai părinților.
A fost subliniată importanța aplicării unor criterii clare, unitare la nivelul județului Maramureș, criterii obiective, ancorate în legislație și în realitatea actuală, în vederea proiectării unui plan de școlarizare realist, pentru anul școlar 2021-2022.
Contextul este determinat de un deficit de 1391 de elevi, care nu se vor regăsi în bănci, în clasa a IX-a, în anul școlar viitor.
Criteriile propuse sunt: criteriul geografic și al rezidenței; criteriul socio-economic, al relevanței educației (investigarea necesarului de specializări solicitat pentru școlarizare în învățământul liceal, filiera teoretică, pentru a oferi acces pe piața muncii sau în învățământul superior; corelarea și echilibrarea cifrelor de școlarizare pe filiere și profile; analizarea solicitărilor exprimate de operatorii economici pentru valorificarea tradiției locale și a potențialului de dezvoltare socio-economică, obligatoriu corelate cu posibilitățile de inserție socio-profesională, în proiectarea ofertei de formare profesională); criteriul reprezentativității învățământului tehnic în raport cu cel teoretic și vocațional.
Reprezentanții partenerilor educaționali ai ISJ Maramureș au apreciat că trebuie susținut învățământul profesional și tehnic, pentru că societatea are nevoie de specialiști conform cu nevoile și cerințele agenților economici. S-a arătat că alegerea unui liceu se face, adesea, pornind de la o preferință sau de la o prejudecată a părinților și nu de la nevoile și aptitudinile reale ale copiilor.
Inspectoratul Școlar Județean Maramureș depune eforturi de identificare a unei soluții oneste și echilibrate pentru definitivarea proiectului planului de școlarizare în contextul actualelor reglementări.