Social

Mesajul Părintelui Arhiepiscop Irineu, cu prilejul Învierii Domnului

Mesajul Părintelui Arhiepiscop Irineu, transmis cu prilejul praznicului Învierii Domnului

De Sfintele Paşti, sufletele noastre freamătă de bucurie. De ce? Pentru că în Hristos Cel Înviat întreaga viaţă învie. Astăzi cerul şi pământul cântă Numele inefabil şi sublim al Răstignitului Înviat.

Totul pare ca mai înainte, dar, în realitate, nimic nu mai este ca înainte. Hristos, Viaţa fără de moarte, a înviat şi a redeschis la speranţă fiecare existenţă umană. Cerul şi pământul sărbătoresc!

În lumea aceasta a noastră s-a aşezat fermentul înnoirii, până dincolo de timp şi spaţiu. Din Mormântul lui Hristos, de acum gol pentru totdeauna, putem lua vigoarea necesară pentru a învinge forţele răului şi ale morţii.

Drept aceea, să ne hotărâm a trăi creştineşte, adică după Legea Evangheliei şi, precum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel, „să lepădăm lucrurile întunericului şi să ne îmbrăcăm în armele luminii” (Rom. 13, 12).

Adresându-vă tuturor salutul pascal: Hristos a înviat!, vă doresc multă sănătate, spor în cele bune şi un Paşte fericit. Bucuraţi-vă, că moartea a fost învinsă, iar noi suntem fii ai Învierii şi fii ai Luminii!

sursa