Social

Simularea examenului de Evaluare Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII)

Potrivit calendarului privind desfășurarea simulării probelor examenului de Evaluare Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII), aprobat prin ordin de ministru, astăzi a avut loc proba scrisă la matematică.
În baza datelor transmise de către comisiile de organizare din unitățile de învățământ, din totalul de 3086 de elevi înscriși, au fost prezenți 2729 de elevi (acest lucru reprezentând o rată de participare de 90,66%) și 281 absenți. Un număr de 51 de unități de învățământ au avut prezență de 100%.
Cei 76 de elevi, care provin din cele 4 unități de învățământ aflate în localități carantinate zonal, vor putea susține proba după un calendar special aprobat de către Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, dar nu mai târziu de data de 15 mai.
ISJ a monitorizat și desfășurarea probei de astăzi, inspectorii școlari fiind prezenți în mai multe unități de învățământ din județ și urmărind respectarea strictă a prevederilor metodologiei specifice, precum și ale ordinului comun al ministrului educației și al ministrului sănătății, nr. 3235/93/4.02 privind măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.
Nu au fost înregistrate probleme deosebite. Nu au existat solicitări pentru susținerea probei în condiții speciale și nici nu au fost eliminați pentru tentativă de fraudă.
Mâine, 31 martie, va avea loc simularea probei de limba maternă.
Rezultatele obținute de elevi la simularea probelor scrise ale examenului de Evaluare Națională vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat acestea, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru optimizarea rezultatelor examenului din vară.