Politica

Schimbări Importante în Ajutoarele Sociale din 2024

Din 1 ianuarie 2024, România va implementa schimbări semnificative în sistemul său de asistență socială, renunțând la ajutoarele one-off și introducând un nou sprijin lunar sub forma Venitului Minim de Incluziune (VMI) scrie romaniatv.net

Această modificare vine odată cu anunțul premierului că, de la data menționată, ajutoarele sociale tradiționale vor fi eliminate, iar beneficiarii acestora vor primi sprijinul oferit de VMI.

Ce este Venitul Minim de Incluziune și cum funcționează?

Venitul Minim de Incluziune (VMI) este un program de asistență socială conceput pentru a ajuta persoanele și familiile vulnerabile să depășească obstacolele financiare și să îmbunătățească calitatea vieții. Acesta înlocuiește ajutoarele sociale existente și alocația pentru susținerea familiei, intrând în vigoare începând cu 1 ianuarie 2024.

VMI are două componente principale:

 1. Sprijin pentru Incluziune:
  • Scopul acestui sprijin este prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială.
  • Înlocuiește ajutoarele sociale acordate anterior pentru asigurarea venitului minim garantat.
 2. Sprijin pentru Familiile cu Copii:
  • Acest sprijin se adresează familiilor cu copii sub vârsta de 18 ani.
  • Scopul este prevenirea sărăciei și încurajarea participării copiilor la educație, înlocuind alocația pentru susținerea familiei.

Procesul de Obținere a Venitului Minim de Incluziune:

Persoanele care primesc în prezent ajutoare sociale și alocație pentru susținerea familiei trebuie să se înregistreze în sistem în perioada 1 noiembrie 2023 – 31 decembrie 2023 pentru a beneficia de noul VMI. Conform Legii 196/2016, cererea pentru VMI trebuie depusă la primăria de domiciliu cu cel puțin 60 de zile înainte de data intrării în vigoare a reglementărilor.

Cine poate solicita VMI:

VMI poate fi solicitat atât de persoane singure, cât și de familiile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Cuantumul ajutorului se calculează în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și alte criterii specifice, inclusiv componența familiei și participarea la educație.

Ce aduce VMI în plus:

Venitul Minim de Incluziune nu se rezumă doar la acordarea unei sume de bani lunare. Acest program integrează un pachet complet de măsuri de sprijin în domenii-cheie, cum ar fi:

 • Ocuparea forței de muncă
 • Servicii sociale
 • Educație
 • Sănătate
 • Locuire

Aceste măsuri contribuie la reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială.

Documente Necesare pentru Solicitare:

 • Formularul standard de cerere VMI
 • Declarație pe propria răspundere
 • Angajament de plată (unde este cazul)
 • Actul de identitate al solicitantului și al membrilor familiei
 • Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit
 • Certificat de naștere pentru fiecare copil
 • Certificat de deces (dacă este cazul)
 • Dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani
 • Alte documente specifice situației solicitantului/beneficiarului

Cum se calculează VMI:

Cuantumul ajutorului de incluziune este diferența dintre cuantumul maxim prevăzut de lege și venitul net ajustat calculat conform legii. Cuantumul variază în funcție de situația familială și venitul net lunar ajustat.

Această schimbare în sistemul de asistență socială reprezintă o abordare mai cuprinzătoare și mai eficientă, oferind un sprijin mai adaptat nevoilor individuale ale beneficiarilor.