Politica

Românii cu Venituri Reduse Pot Obține 500 Lei Lunar de la Stat

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale introduce Venitul Minim de Incluziune (VMI), înlocuind veniturile garantate anterior. Românii cu venituri reduse pot solicita 500 de lei lunar, iar termenul limită pentru depunerea cererilor este 31 decembrie 2023 scrie romaniatv.net

București, 10 decembrie 2023 – Ministerul Muncii și Solidarității Sociale vine cu o veste importantă pentru beneficiarii de venit minim garantat (VMG) și alocații pentru sprijinirea familiei (ASF), precum și pentru persoanele și familiile cu venituri reduse. Din ianuarie, aceștia vor beneficia de un nou sistem, și anume Venitul Minim de Incluziune (VMI), care va înlocui formele existente de sprijin, cum ar fi VMG și ASF.

Ce este Venitul Minim de Incluziune (VMI)?

VMI reprezintă un beneficiu complex, includând două componente esențiale: sprijinul pentru incluziune și sprijinul pentru familia cu copii. Acest sistem oferă o abordare mai cuprinzătoare și adaptată nevoilor variate ale beneficiarilor.

Cum se obține VMI?

Pentru a accesa VMI, solicitanții trebuie să depună o singură cerere care să cuprindă ambele componente ale venitului minim de incluziune. Evaluarea drepturilor se va face în funcție de veniturile și structura familiei, stabilindu-se astfel dreptul fie la ambele componente, fie la una singură.

Acte necesare pentru solicitarea venitului minim de incluziune:

 • Cerere (formular standard)
 • Declarație pe propria răspundere
 • Angajament de plată (pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit)
 • Actul de identitate al solicitantului și al membrilor familiei
 • Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit
 • Certificat de naștere pentru fiecare copil
 • Certificat de deces pentru oricare membru decedat al familiei
 • Dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta între 3 – 16 ani
 • Alte documente specifice situației solicitantului și familiei acestuia (ex.: adopție, plasament, tutela/curatelă, soți sau soție declarați dispăruți, arestați preventive sau care execute pedepse privative de libertate etc.)

Cererea și documentele suport pot fi înregistrate fie fizic, fie electronic, la Serviciul Public de Asistență Socială de la nivelul administrației locale, în cadrul primăriei comunei, orașului, municipiului sau sectorului Municipiului București în care beneficiarii au domiciliul sau reședința.

Cine poate beneficia de VMI?

Persoanele singure sau familiile cu venit net mai mic sau egal cu nivelurile maxime stabilite pot beneficia de acest sprijin financiar. Cuantumul maxim în cazul persoanelor care nu au niciun venit este de 275 lei/lună/membru de familie, iar în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, este de 400 lei/lună.

În cazul familiei cu copii, cuantumul ajutorului este stabilit în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie.

I. Pentru familia beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru familia cu venituri nete ajustate de maximum 275 lei/lună:

 • 107 lei – pentru familia cu 1 copil
 • 214 lei – familia cu 2 copii
 • 321 lei – familia cu 3 copii
 • 428 lei – familia cu 4 sau mai mulți copii

II. Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete ajustate de maximum 275 lei/lună:

 • 120 lei – pentru familia cu 1 copil
 • 240 lei – familia cu 2 copii
 • 360 lei – familia cu 3 copii
 • 480 lei – familia cu 4 sau mai mulți copii

III. Pentru familiile cu un venit net ajustat între 276 lei/lună – 700 lei/lună (inclusiv):

 • 85 lei – pentru familia cu 1 copil
 • 170 lei – familia cu 2 copii
 • 255 lei – familia cu 3 copii
 • 340 lei – familia cu 4 sau mai mulți copii

IV. Pentru familiile monoparentale cu un venit net ajustat între 276 lei/lună – 700 lei/lună (inclusiv):

 • 110 lei – pentru familia cu 1 copil
 • 215 lei – familia cu 2 copii
 • 325 lei – familia cu 3 copii
 • 430 lei – familia cu 4 sau mai mulți copii

Este important de menționat că persoanele apte de muncă care beneficiază de venit minim de incluziune au obligația să presteze acțiuni sau lucrări de interes local lunar și să își caute un loc de muncă prin intermediul agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

Termenul limită pentru depunerea cererilor este 31 decembrie, iar noul sistem aduce schimbări semnificative în sprijinul acordat categoriilor vulnerabile ale societății. Este un pas important în direcția asigurării unui sprijin mai eficient și mai cuprinzător pentru cei afla