Actualitate

S-a schimbat legea: mai mult sprijin pentru …

Anunț important pentru persoanele predispuse ca victime ale violenței domestice. Pentru a oferi mai multă siguranță celor vulnerabili, legea a fost modificată.
Legea 240/2023 a fost publicată astăzi, joi, 20 iulie 2023, în Monitorul Oficial. Este vorba despre modificarea legii violenței domestice. Astfel, ordinul de protecție stabilit de judecător va fi acordat persoanelor vulnerabile pentru o perioadă de maximum 12 luni de zile. Ulterior, acesta va putea fi prelungit.

Până acum, ordinul de protecție era acordat pentru o perioadă de maximum șase luni de zile.
Iată textul de lege:

„Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Lega nr. 2017/2002 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 15 octombrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

„Art. 39 – (1) Durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecție se stabilește de judecător, fără a putea depăși 12 luni de la data emiterii ordinului.

(2) Dacă hotărârea nu cuprinde nicio mențiune privind durata măsurilor dispuse, acestea vor produce efecte pentru o perioadă de 12 luni de la data emiterii ordinului.

2. La articolul 45, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Apelul se judecă cu citarea părților. Dispozițiile art. 42 alin. (1) – (4), (6) și (8) sunt aplicabile în mod corespunzător”.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată”.

Încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a oricăreia dintre măsurile prevăzute și dispuse prin ordinul de protecție constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, potrivit legii în vigoare.

sursa