Social

Orban, obliga ONG-urile la plata impozitului pe profit

Organizaţiile nonprofit trebuie să declare şi să plătească impozitul pe profit din sponsorizări pentru anul trecut până luni, 27 februarie, cu o lună mai devreme decât alţi contribuabili, în caz contrar riscând amenzi de până la 5.000 lei, însă unele ONG-uri sunt nelămurite dacă trebuie să plătească impozit pe venitul microîntreprinderilor, cuprins între 1% şi 3%, pentru noul plafon, de 500.000 euro, sau continuă să achite impozit pe profit din sponsorizări.

Potrivti legislaţiei în vigoare, organizaţiile nonprofit includ asociaţiile, fundaţiile, casele de ajutor reciproc sau federaţiile înfiinţate în România, doar dacă “veniturile şi activele asociaţiei, casei de ajutor reciproc, fundaţiei sau federaţiei sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau fără scop patrimonial”.

Toate aceste entităţi trebuie să declare şi să plătească impozitul impozit din sponsorizări pe profit pentru anul precedent până pe 25 februarie, termen amânat în acest an până luni, 27 februarie, deoarece a picat într-o zi de sâmbătă.

Raportarea impozitului pe profit se face prin Formularul 101, aşa cum prevede un ordin al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

ONG-urile care depăşesc termenul legal de raportare riscă să primească amenzi cuprinse între 1.000 şi 5.000 lei, dacă sunt considerate contribuabili mijlocii şi mari, şi între 500 şi 1.000 lei pentru celelalte categorii.

Codul Fiscal obligă organizaţiile nonprofit să se înregistreze la organul fiscal şi să depună declaraţia – Formularul 101 – privind impozitul pe profit până la termenul limită, de 27 februarie în acest an, chiar dacă nu au activitate economică şi chiar dacă dacă înregistrează doar venituri neimpozabile şi doar cheltuieli nedeductibile.

Unele ONG-uri subliniază, însă, că alte prevederi legislative obligă unele tipuri de organizaţii nonprofit la plata impozitului pe venit din sponsorizări , de 1% (pentru cel puţin un salariat) sau 3% (fără salariaţi) din venituri, însă nu ar exista norme clare de aplicare.

“Conform Codului Fiscal, Titlul III Impozit pe veniturile microîntreprinderilor, la articolul 47 sunt definite persoanele juridice care se încadrează în categoria microîntreprinderilor. Conform acestei definiţii, organizaţiile nonprofit care au realizat o cifră de afaceri mai mică de 500.000 euro şi care nu au obţinut venituri din consultanţă şi management de peste 80% din veniturile totale sau nu au desfăşurat activitate bancară, activitate de jocuri de noroc sau în domeniul asigurărilor sau a exploatării resurselor naturale se încadrează în categoria microîntreprinderilor”, a precizat o organizaţie neguvernamentală.

În acest caz, organizaţiile nonprofit trebuie să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor de 1-3% pentru veniturile obţinute din orice sursă.

Totuşi, pentru organizaţiile nonprofit, sindicatele şi organizaţiile patronale, Codul Fiscal stabileşte că mai multe tipuri de venituri sunt excluse de la calculul impozitului pe profit, precum veniturile din cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor, veniturile din contribuţii băneşti sau în natură ale membrilor, veniturile din taxele de înregistrare sau veniturile din donaţii şi sponsorizări.

În acest an, regimul de impozitare al microîntreprinderilor s-a modificat semnificativ.

Astfel, de la 1 februarie 2017, toate firmele care au realizat venituri de cel mult 500.000 de euro în 2016 au fost obligate să îşi modifice sistemul de impunere, devenind plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

În acest fel, nicio firmă privată cu venituri sub plafonul de 500.000 euro nu mai poate plăti impozitul pe profit de 16%, fiind obligată să se supună regimului fiscal al microîntreprinderilor şi să plătească impozit pe venit.

Companiile care scapă de această obligaţie sunt cele care au capital social de cel puţin 45.000 lei (echivalent cu 10.000 euro), care pot alege ce sistem de impozitare aplică – dacă plătesc impozit pe profit de 16% sau impozit pe venit, de 1-3%.

Sursa